30/10/2020 08:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trường Sa Triệu tri huyện phiến diện Lý hàn lâm hoạ mai
題長沙趙知縣扇面李翰林畫梅

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2018 23:48

 

Nguyên tác

騷人雅愛玉堂梅,
移向剡溪作意栽。
老榦橫斜煙裏出,
瓊枝次第手中開。
蝶魂有分偷香去,
詩興無勞踏雪來。
斗座幸聯時拂拭,
清風為獻早春囘。

Phiên âm

Tao nhân nhã ái ngọc đường mai,
Di hướng Diệm Khê tác ý tài.
Lão cán hoành tà yên lý xuất,
Quỳnh chi thứ đệ thủ trung khai.
Điệp hồn hữu phận thâu hương khứ,
Thi hứng vô lao đạp tuyết lai.
Đẩu toạ hạnh liên thời phất thức,
Thanh phong vị hiến tảo xuân hồi.

Dịch nghĩa

Tao nhân ưa chuộng mai ở nhà ngọc,
Dời đến Diệm Khê có ý vun trồng.
Thân già vươn ngang chênh chếch trong khói,
Cành quỳnh lần lượt nở ra trong tay.
Hồn bướm có phận trộm hương rồi đi,
Hứng thơ không phải nhọc công dẫm tuyết tới.
Ghế đẩu may được luôn phe phẩy,
Gió mát dâng cho mùa xuân sớm về.

Bản dịch của Hoài Anh

Mai nhà ngọc tao nhân ưa,
Diệm Khê dời đến chăm lo vun trồng.
Thân già dâm chếch khói lồng,
Cành quỳnh lần lượt nở trong tay người.
Hồn bướm trộm hương đi rồi,
Hứng thơ khởi đạp tuyết phơi tới tầm.
Ghế ngồi phe phẩy thoả tâm,
Luồng gió mát mang mùa xuân sớm về.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đề Trường Sa Triệu tri huyện phiến diện Lý hàn lâm hoạ mai