25/09/2021 10:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

III

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 05/05/2008 04:13

 

Người đàn bà có một gia tài hơn ta là biết khóc trước ta mười bốn năm
Giờ trong vòng tay ta đam mê quay lại khóc nghi ngờ

Ta đi về cửa ngõ của chiều
Ta đi về thuở ta chưa cắt rốn
Ta đi về thuở ta còn sóng sánh

Và ta chạm lời nguyền vĩ đại
Man rợ ngân lên từ phía tối mặt trời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Thiều » III