19/10/2021 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam mô A-di-dà Phật

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 22:02

 

Nam mô A-di-dà Phật,
Đổ mật vào nồi, chưa sôi đã nếm.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nam mô A-di-dà Phật