05/12/2020 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 03 - Bi kỳ lộ
夢淡仙題詞十首其三一悲岐路

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2020 14:57

 

Nguyên tác

悲岐路,羊腸苦難度。
路艱未若奴心艱,
一折差時千折誤。
千折誤,悲岐路。

Phiên âm

Bi kỳ lộ, dương trường khổ nan độ.
Lộ gian vị nhược nô tâm gian,
Nhất chiết si thì thiên chiết ngộ.
Thiên chiết ngộ, bi kỳ lộ.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Đường chông gai, khúc khuỷu gập ghềnh thay
Khó đi chưa sánh lòng ta khó
Lỡ một lầm mười có ai hay
Có ai hay, đường chông gai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 03 - Bi kỳ lộ