17/06/2024 06:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uống rượu tiêu sầu bài 2

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 16:12

 

Thế sự thăng trầm quân mạc vấn,
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu.[1]
Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu,
Đem mộng sự đọ[2] với chân thân thì cũng hệt[3].
Duy giang thượng chi thanh phong,
Dữ sơn gian chi minh nguyệt.[4]
Kho trời chung, mà vô tận của mình riêng.
Cuộc vuông tròn phó mặc khuôn thiêng,
Ai thành thị, ai vui miền lâm tẩu[5].
Gõ nhịp lấy, đọc câu “Tương tiến tửu[6]”:
“Quân bất kiến:
Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi.[7]
Làm chi cho mệt một đời.
Tiêu đề bài này trong Văn đàn bảo giám chép là Chán đời, Việt Nam ca trù biên khảo chép là Nghĩ đời mà chán.
[1] Chữ Hán: 世事升沈君莫問,煙波深處有漁舟 (Cuộc đời thăng trầm lên xuống, bạn đừng hỏi; Chốn thâm sâu khói sóng, buông thuyền câu).
[2] Có bản chép là “đối”.
[3] Có bản chép là “mệt”.
[4] Chữ Hán: 惟江上之清風,與山間之明月 (Chỉ ở trên sông có gió mát, chỉ trong khoảng núi có trăng sáng), lấy từ bài “Tiền Xích Bích phú” của Tô Đông Pha đời Tống.
[5] Rừng và đầm. Chỉ nơi ẩn dật.
[6] Đầu đề của một bài ca của Lý Bạch đời Đường.
[7] Chữ Hán: 君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回 (Anh chẳng thấy nước sông Hoàng Hà từ trời xuống chảy tuôn xuống biển không hề quay lui). Ý nói đời sống, thời gian một đi không trở lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Uống rượu tiêu sầu bài 2