26/09/2022 01:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Trinh Như tỉ
懷貞如姊

Tác giả: Mâu Bảo Quyên - 繆寶娟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 09:43

 

Nguyên tác

妝臺眠食近何如,
走筆殷勤問起居。
秦嶺雲高孤一雁,
衛河水闊滯雙魚。
憑欄已是花開後,
卷幔剛逢月上初。
此際相思千里共,
幾番西望倍躊躇。

Phiên âm

Trang đài miên thực cận hà như,
Tẩu bút ân cần vấn khởi cư.
Tần Lĩnh vân cao cô nhất nhạn,
Vệ Hà thuỷ khoát trệ song ngư.[1]
Bằng lan dĩ thị hoa khai hậu,
Quyển mạn cương phùng nguyệt thướng sơ.
Thử tế tương tư thiên lý cộng,
Kỷ phiên tây vọng bội trù trừ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chốn trang đài ngày gần đây, ăn ngủ
Như thế nào viết gấp hỏi thăm tin
Núi Tần Lĩnh mây cao dừng nhạn lẻ
Sông Vệ Hà nước lớn cá im lìm
Hoa đã nở tựa lan can tán thưởng
Trăng non lên rèm vén khẻ ngắm nhìn
Trời bên ấy ngàn dặm xa gửi nhớ
Hướng về tây lòng lo lắng phát sinh
[1] Ý nói nhờ nhạn và cá đưa tin, nhưng núi Tần Lĩnh mây cao chận chim nhạn lại, sông Vệ Hà nước lớn cá không tiến lên được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mâu Bảo Quyên » Hoài Trinh Như tỉ