20/01/2022 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loạn hậu kinh Hoài Âm ngạn
亂後經淮陰岸

Tác giả: Chu Phóng - 朱放

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2013 20:58

 

Nguyên tác

芒村古岸誰家在,
野水浮雲處處愁。
唯有河邊衰柳樹,
蟬聲相送到揚州。

Phiên âm

Mang thôn cổ ngạn thuỳ gia tại,
Dã thuỷ phù vân xứ xứ sầu.
Duy hữu hà biên suy liễu thụ,
Thiền thanh tương tống đáo Dương Châu[1].

Dịch nghĩa

Thôn xóm điêu tàn dọc bờ sông xưa này, nhà nào có người ở?
Sông vắng, mây bay, chỗ nào cũng thấy bi ai.
Chỉ có trên các cây liễu xác xơ bên bờ sông,
Tiếng ve sầu theo tiễn tới tận Dương Châu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dọc bờ sông xóm hoang nhà vắng
Sông quạnh hiu, mây trắng bi ai
Liễu gày dọc nẻo sông dài
Tới Dương Châu vẫn nghe hoài tiếng ve
Tác giả viết bài này sau cuộc binh đao giữa Lưu Triển (kẻ tạo phản) và Điền Thần (phụng mệnh vua đánh dẹp) xảy ra năm 760, đời vua Đại Tông, trên nửa phía bắc tỉnh Giang Tô. Hoài Âm là huyện nay ở phía bắc tỉnh Giang Tô.

Nội dung bài thơ này khá giống bài Thu nhật tống biệt 秋日送別 của Chu Hối 朱晦.

[1] Tên huyện, ở phía nam Hoài Âm, cũng thuộc tỉnh Giang Tô. Từ Hoài Âm đến Dương Châu có thể dùng đường sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Phóng » Loạn hậu kinh Hoài Âm ngạn