14/08/2022 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ cho những bài thơ còn trong ngăn kéo

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2017 08:59

 

Những muốn đem thơ trang trải nợ
Nào ngờ nghi ngút chút lửa rơm
Câu thơ tuyệt tác ngâm cho vợ
Chén rượu hào hoa nhắm với cowm
1985

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Đề từ cho những bài thơ còn trong ngăn kéo