17/01/2021 04:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 2
和工部武灝澤詠蓮元韻其二

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 22:54

 

Nguyên tác

投機不必題紅葉,
得趣金蓮隨地帖。
閒庭晝永揭簾鵑,
窺見閒雲千萬疊。
幽情寄向採蓮俘,
滕似乘舟泛巫峽。
玉韻時聞流水聲,
戰退炎烝報泥捷。

Phiên âm

Đầu cơ bất tất đề hồng diệp,
Đắc thú kim liên tuỳ địa thiếp.
Nhàn đình trú vĩnh yết liêm quyên,
Khuy kiến nhàn vân thiên vạn điệp.
U tình ký hướng thái liên phu,
Đằng tự thừa chu phiếm Vu Hiệp (Giáp).
Ngọc vận thời văn lưu thuỷ thanh,
Chiến thoái viêm chưng báo nê tiệp.

Dịch nghĩa

Hợp ý nhau hà tất phải nhờ lá thắm,
Sen vàng đắc thú theo đất mà lên.
Nhà vắng ngày dài, vén rèm quyên,
Ghé thấy mây lành ngàn vạn lớp.
Khối u tình gửi gắm vào người hái sen,
Vượt lên tựa cưỡi thuyền trôi trên Vu Giáp.
Luôn nghe vần ngọc như tiếng nước reo,
Đẩy lùi nóng bức báo tin thắng trận.

Bản dịch của Lâm Giang

Hiểu nhau hà tất nhờ lá thắm?
Vui thấy sen bàng theo đất bám.
Nhà vắng ngày đài vén rèm lên,
Ngó xem mây họp nhiều ngàn vạn.
Tình ta gửi vào người hái sen,
Bay bổng như thuyền đang vượt cạn.
Vần ngọc thường nghe tiếng nước reo,
Tan đi oi bức tin thắng trận.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 2