30/01/2023 22:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con kiến
Une fourmi

Tác giả: Robert Desnos

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 07/12/2010 22:21

 

Nguyên tác

Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête?
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Et pourquoi pas?

Bản dịch của Hồng Hà

Một con kiến mười tám mét
Với mũ đội trên đầu?
Nó không tồn tại, không tồn tại

Một con kiến kéo theo một chiếc xe
Đầy chim cánh cụt và lũ vịt
Nó không tồn tại, không tồn tại

Một con kiến biết nói tiếng Pháp
Biết nói tiếng La-tinh và tiếng Gia-va
Nó không tồn tại, không tồn tại

Và tại sao không?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Desnos » Con kiến