16/06/2024 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Khuất đại phu
弔屈大夫

Tác giả: Xà Tường - 佘翔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 20:40

 

Nguyên tác

汨羅江畔草蕭踈,
千古懷沙恨有餘。
日暮哀猿正淒切,
不知何處弔三閭。

Phiên âm

Mịch La[1] giang bạn thảo tiêu sơ,
Thiên cổ Hoài Sa[2] hận hữu dư.
Nhật mộ ai viên chính thê thiết.
Bất tri hà xứ điếu Tam Lư[3].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông Mịch La cỏ bờ thưa héo úa,
Phú Hoài Sa thiên tuế, hận còn dư.
Chiều tối xuống vượn kêu buồn thê thảm,
Biết nơi nào phúng điếu cụ Tam Lư.
[1] Sông phát nguyên từ sông Tu thuỷ 修水, núi Hoàng Long 黄龍, tỉnh Giang Tây, phía nam hồ Động Đình. Khuất Nguyên 屈原 nước Sở thời Chiến Quốc đã tự trầm tại sông Mịch La ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch năm 278 trước Công Nguyên.
[2] Tên bài thơ do Khuất Nguyên sáng tác, là một thiên trong Cửu chương 九章. Đây là bài tuyệt mệnh ông làm trước khi lâm tử, trong đó ông nói về tình cảnh ông khi đi xuống nam, vùng sông Tiêu Tương, nơi ông sẽ quyết tìm cái chết để đánh động lòng dân cùng vua quan nước Sở trước nạn nước, trong thì nghe lời nịnh thần, ngoài thì bị nước lớn đánh phá.
[3] Tam Lư đại phu 三閭大夫, một chức quan nước Sở đặc trách coi quản ba họ quý tộc gồm Khuất 屈, Cảnh 景, Chiêu 昭, cùng việc tế tự và dạy dỗ con em ba họ. Khuất Nguyên sau khi bị giáng cấp tại triều, cho giữ chức Tam Lư đại phu. Cho nên đề cập đến Tam Lư người ta muốn nói về Khuất Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xà Tường » Điếu Khuất đại phu