16/01/2021 10:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăm năm tính cuộc vuông tròn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2020 12:20

 

Trăm năm tính cuộc vuông tròn,
Phải dò cho hết ngọn ngành lạch sông.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăm năm tính cuộc vuông tròn