23/07/2024 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

V: Tôi vẫn muốn có thêm nữa
V: I would ask for still more

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi estrange vào 16/04/2008 13:12

 

Nguyên tác

I would ask for still more, if I had the sky with all its stars,
and the world with its endless riches; but I would be content with
the smallest corner of this earth if only she were mine.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi vẫn muốn có thêm nữa,
dù tôi đã có bầu trời với ngàn vạn ngôi sao,
dù tôi có trái đất với của cải vô tận;
nhưng tôi sẽ hài lòng với một góc nhỏ nhất trên trái đất này
nếu như nàng là của tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » V: Tôi vẫn muốn có thêm nữa