19/10/2021 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên đài tác
望江南-超然臺作

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 18:32

 

Nguyên tác

春未老,
風細柳斜斜。
試上超然臺上看,
半壕春水一城花,
煙雨暗千家。

寒食後,
酒醒卻咨嗟。
休對故人思故國,
且將新火試新茶,
詩酒趁年華。

Phiên âm

Xuân vị lão,
Phong tế liễu tà tà.
Thí thượng Siêu Nhiên Đài thượng khán,
Bán hào[1] xuân thuỷ nhất thành hoa,
Yên vũ ám thiên gia.

Hàn thực[2] hậu,
Tửu tỉnh khước tư ta.
Hưu đối cố nhân tư cố quốc,
Thả tương tân hoả[3] thí tân trà,
Thi tửu sấn niên hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mùa xuân như vẫn còn nguyên
Gió reo nhè nhẹ liễu nghiêng nghiêng bờ
Siêu Nhiên Đài, bước lên cao
Một thành hoa nở bên hào nước xuân
Nhà nhà mưa ám lưng chừng.

Tiết Hàn Thực cũng theo xuân sắp tàn
Tỉnh sau cơn rượu dở dang
Mừng trông người cũ mơ màng nước xưa
Lại khơi ngọn lửa đun trà
Rượu thơ bám lấy tuổi hoa suốt mùa.
Đài Siêu Nhiên ở Mật Châu, tác giả sửa sang thêm làm nơi nghỉ ngơi, vui chơi.

[1] Đào quanh thành để phòng thủ. Ngày xưa hào đào rộng, sâu và có nước để cản bước tiến của quân địch.
[2] Tiết Hàn Thực (ăn nguội, mồng 3 tháng 3 âm lịch). Lấy tích Giới Chi (Tử) Thôi bị Tấn Văn Công (công tử Củ) đốt chết cháy trong rừng Miên Sơn cùng với mẹ. Công tử Củ nước Tấn chạy ra ngoài mưu việc phục quốc, nhiều lần thiếu ăn bị đói lả người. Người nấu bếp là Giới Chi Thôi cắt thịt đùi mình nấu dâng lên. 19 năm công tử Củ về nước lên ngôi (Tấn Văn Công), trong lúc phong thưởng cho những người đi theo, quên mất Giới Chi Thôi. Giới Chi Thôi cũng không nhắc nhở, vừa không muốn bon chen danh lợi, vừa ghét thói đời đen bạc, ông dẫn mẹ vào rừng Miên Sơn ở ẩn. Sau đó có người nói, Tấn Văn Công nhớ lại cho người đến mời Giới Chi Thôi ra. Ông không chịu ra, Tấn Văn Công cho đốt rừng, ông chịu chết cháy trong rừng. Tấn Văn Công hối hận, hàng năm đến ngày ấy ra lịnh cấm lửa để nhớ đến ông, sau thành tục lệ Hàn Thực mồng 3 tháng 3 âm lịch.
Sau hàn thực là tiết thanh minh, những người đi xa đến ngày này thường nhớ quê hương.
[3] Vì hàn thực là tắt lửa, sau đó mới nhóm lửa mới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên đài tác