17/04/2021 17:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù hữu nhân kiến ký
酬友人見寄

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 18:47

 

Nguyên tác

矯矯龍襄萬斛舟,
安行每懼覆中流。
事堪涕淚非言說,
運落風波豈智謀。
身外浮名煙閣迥,
夢中花鳥故山幽。
慇懃堪謝鄉中友,
聊把新詩寫我愁。

Phiên âm

Kiểu kiểu long tương vạn hộc chu,
An hành mỗi cụ phúc trung lưu.
Sự kham thê lệ phi ngôn thuyết,
Vận lạc phong ba khởi trí mưu.
Thân ngoại phù danh Yên Các[1] quýnh,
Mộng trung hoa điểu cố sơn u.
Ân cần kham tạ hương trung hữu,
Liêu bả tân thi tả ngã sầu.

Dịch nghĩa

Con thuyền muôn hộc lướt mạnh mẽ như rồng
Dù đi yên ổn nhưng vẫn sợ bị lật giữa dòng
Việc đáng ứa lệ nhưng không nói được
Vận rơi vào cảnh phong ba, mưu trí thế nào được
Phù danh ở ngoài bản thân mình, xa rời Yên Các
Hoa và chim ở trong giấc mơ, cảnh non quê lặng lẽ
Ân cần xin tạ lòng các bạn trong làng
Tạm mang mấy vần thơ mới để giải bày mối sầu của ta.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Tựa dáng rồng, thuyền lớn phóng mau
Vẫn lo lật đắm giữa dòng sâu
Việc đành ứa lệ, hết trí mưu
Yên Các mờ tên, danh huyễn hoặc
Hoa chim tràn mộng, núi âm u
Ân cần xin tạ lòng hương hữu
Tạm có vần thơ giải mối sầu.
[1] (lầu khói) Nơi vua Đường Thái Tông (Trung Quốc) cho trèo hình của các bậc danh tướng, cũng như Hán Minh Đế (Trung Quốc) cho vẽ hình của các công thần treo ở Vân Đài (đài mây), một hình thức biểu dương công trạng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Thù hữu nhân kiến ký