12/08/2020 02:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc sống đâu phải là tuyệt vời
Život není nádherný

Tác giả: Michal Černík

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 27/11/2014 08:58

 

Nguyên tác

Ptáte se po smyslu života?
Říkám vám:
Život nemá smysl,
pokud vy mu jej nedáte.

A není nádherný,
ale je přirozené, když věříme,
že nádherný je
a umíme se z něj radovat.

Nedá se slavit bez lásky,
ani bez pravdy.
Bez nich jen živoří
jako pták bez křídel.

Bản dịch của Dương Tất Từ

Bạn hỏi tôi về nghĩa lý cuộc đời?
Tôi xin nói:
Cuộc đời sẽ chẳng có ý nghĩa gì
nếu như bạn không tự mình mang lại ý nghĩa đó
Cuộc đời tự nó đâu có tuyệt vời
nhưng nó tự nhiên như ta hằng mong đợi
và có thể tin là nó tuyệt vời
khi ta biết tìm thấy niềm vui

Cuộc đời vui sao được khi thiếu tình yêu thương
và thiếu lẽ phải
Thiếu những thứ đó cuộc đời chỉ còn là tồn tại vất vưởng
như con chim thiếu cánh bay
Nguồn: Thiên đường quá khứ (thơ), Michal Černík, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Michal Černík » Cuộc sống đâu phải là tuyệt vời