25/06/2024 03:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yêu mẹ

Tác giả: Huỳnh Mai Liên - Huỳnh Thị Mai Liên

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2023 23:12

 

Mắt ơi
Mở to
Giúp tớ
Ngắm mẹ

Mũi ơi
Hít nhẹ
Tóc mẹ
Thơm tho

Miệng ơi
Líu lo
Lời con
Yêu mẹ

Tay ơi
Nhỏ bé
Ôm mẹ
Ngọt ngào!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Mai Liên » Yêu mẹ