22/01/2022 15:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Dung đạo trung
雒容道中

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2020 07:20

 

Nguyên tác

陟了岩腰降了溪,
雒容地勢諒山齊。
馬塘牢落苔痕濕,
牛徑橫斜草跡迷。
兩後懸流奔澗急,
宵來凝靄掛峰低。
人工砌級何年代,
記取行人上石梯。

Phiên âm

Trắc liễu nham yêu giáng liễu khê,
Lạc Dung địa thế Lạng Sơn tề.
Mã đường lao lạc đài ngân thấp,
Ngưu kính hoành tà thảo tích mê.
Vũ Hậu huyền lưu bôn giản cấp,
Tiêu lai ngưng ái quải phong đê.
Nhân công xế cấp hà niên đại,
Ký thủ hành nhân thướng thạch thê.

Dịch nghĩa

Hết trèo đèo lại xuống suối khe,
Địa thế Lạc Dung giống Lạng Sơn ghê.
Đường ngựa quạnh hiu, ngấn rêu ẩm ướt,
Lối trâu ngang dọc, dấu cỏ xum xuê.
Sau mưa, suối dốc băng xuống khe gấp,
Lúc tạnh, mây dừng đầu núi phủ che.
Từ những năm nao, người xây bậc đá?
Trên thang đá, ghi dấu chân người đi.

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Trèo núi, lội khe tiếp tiếp tê,
Lạc Dung giống kiểu Lạng Sơn ghê.
Quạnh hiu lối ngựa, rêu ươt ướt,
Ngang dọc đường trâu, cỏ sậm sề.
Giông ngớt nước dồn khe gấp gấp,
Mưa ngừng mây phủ núi phê phê.
Người xây bậc đá năm nao nhỉ,
Còn đó dấu chân rõ quá tề.
Huyện Lạc Dung thuộc tỉnh Quảng Tây, đặt từ đời Đường.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Lạc Dung đạo trung