07/07/2022 15:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Tịnh Độ thi kỳ 1
懷凈土詩其一

Tác giả: Liên Ẩn - 莲隐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2017 09:44

 

Nguyên tác

漸看鬢發著霜痕,
自省己非自討論。
一世竟成何事業,
百年還有幾朝昏。
便須立志求安宅,
休更甘心赴死門。
樂國不遙歸有路,
蓮台好去覲慈尊。

Phiên âm

Tiệm khan mấn phát trước sương ngân,
Tự tỉnh kỷ phi tự thảo luân.
Nhất thế cánh thành hà sự nghiệp,
Bách niên hoàn hữu kỷ triêu hôn.
Tiện tu lập chí cầu an trạch,
Hưu cánh cam tâm phó tử môn.
Lạc quốc bất dao quy hữu lộ,
Liên đài hảo khứ cận Từ Tôn.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Lần trông mái tóc điểm màu sương,
Tự xét thân ni chẳng cửu trường.
Một kiếp đã thành chi sự nghiệp?
Trăm năm còn có mấy thần hôn?
Chóng tìm nơi lập nhà an ổn,
Chớ mãi cam lòng chốn tử môn.
Cõi ngọc không xa về có lối,
Đài sen quy hướng lễ Từ Tôn.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liên Ẩn » Hoài Tịnh Độ thi kỳ 1