13/07/2024 11:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Lư sơn túc Thê Hiền tự
遊廬山宿棲賢寺

Tác giả: Vương An Quốc - 王安國

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2014 12:14

 

Nguyên tác

古屋蕭蕭臥不周,
弊裘起坐興綢繆。
千山月午乾坤晝,
一壑泉鳴風雨秋。
跡入塵中慚有累,
心期物外欲何求!
明朝松路須惆悵,
忍更無詩向此留。

Phiên âm

Cổ ốc tiêu tiêu ngoạ bất chu,
Tệ cầu khởi toạ hứng trù mâu.
Thiên sơn nguyệt ngọ càn khôn trú,
Nhất hác tuyền minh phong vũ thu.
Tích nhập trần trung tàm hữu luỵ,
Tâm kỳ vật ngoại dục hà cầu!
Minh triêu tùng lộ tu trù trướng,
Nhẫn cánh vô thi hướng thử lưu.

Bản dịch của Thông Thiền

Chùa cổ tiêu điều giấc chẳng mau
Thức dậy trong lòng chợt xuyến xao
Trăng ngự Thiên sơn sáng trời đất
Suối reo hang động gió mưa ào
Thuở trước vào đời tâm vướng bận
Nay không mong muốn lòng thanh cao
Mai kia muộn phiền e khó tránh
Kỷ niệm vần thơ gởi mai sau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Quốc » Du Lư sơn túc Thê Hiền tự