09/07/2020 22:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Như đám mây cuộn sóng”
“Облаком волнистым”

Tác giả: Afanasy Fet - Афанасий Фет

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 18/05/2008 20:48

 

Nguyên tác

Облаком волнистым
Пыль встает вдали;
Конный или пеший –
Не видать в пыли!

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий
Вспомни обо мне!

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Như đám mây cuộn sóng
Bụi dựng cột đằng xa
Quân kỵ hay quân bộ
Chẳng thấy sau bụi nhoà!

Tôi trông: kìa ai đấy
Trên lưng ngựa dặm khơi.
Bạn mến nơi xa ấy
Xin hãy nhớ về tôi!
(1843)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Afanasy Fet » “Như đám mây cuộn sóng”