20/09/2020 04:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đừng chê thiếp xấu xa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 08:06

 

Anh đừng chê thiếp xấu xa,
Bởi chưng bác mẹ sinh ra thế này.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đừng chê thiếp xấu xa