03/04/2023 06:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại hạn

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2006 17:28

 

Dạo này đá chảy với vàng trôi[1]
Thiên hạ mong mưa đứng lại ngồi
Ngày trước biết gì, ăn với ngủ
Bây giờ lo cả nước cùng nôi
Trâu mừng ruộng nẻ cày không được
Cá sợ ao khô vượt cả rồi
Tình cảnh nhà ai nông nỗi ấy
Quạt mo phe phẩy một mình tôi
Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998
[1] Ý nói trời nóng quá khiến đá và vàng cũng phải chảy thành nước; thành ngữ chữ Hán cũng có câu "lưu kim thước thạch" (chảy vàng nung đá).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Đại hạn