03/07/2022 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bảy mươi

Tác giả: Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2007 18:43

 

Mới bảy mươi, sao đã gọi già?
Lưng còn thẳng đứng, vững gân da
Bạc phơ mái tóc, mây đưa mộng
Thanh bạch hồn thơ, nắng nở hoa.
Phải trái, dại khôn, đầu vẫn sáng
Thuỷ chung, đen bạc, mắt chưa nhoà.
Sợ chi khúc khuỷu đường muôn dặm
Ta vẫn là ta, ta với ta!
10-1990

Nguồn: Tố Hữu, Một tiếng đờn, NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Bảy mươi