20/06/2024 08:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Tướng tam pháp hội lễ kim tiên)
無題(將參法會禮金仙)

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2017 20:36

 

Nguyên tác

將參法會禮金仙,
漸逐香風出寶蓮。
紅肉髻光流不盡,
紫金身相照無邊。
重重樹網垂平地,
一一華台接遠天。
諸佛界中希有事,
了如明鏡現吾前。

Phiên âm

Tướng tam pháp hội lễ kim tiên,
Tiệm trục hương phong xuất bảo liên.
Hồng nhục kế quang lưu bất tận,
Tử kim thân tướng chiếu vô biên.
Trùng trùng thụ võng thuỳ bình địa,
Nhất nhất hoa đài tiếp viễn thiên.
Chư Phật giới trung hy hữu sự,
Liễu như minh kính hiện ngô tiền.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Tây trì hội pháp lễ kim tiên,
Theo gió hương đưa ngự bảo liên.
Mái tóc biếc xanh, người tự tại,
Vóc thân vàng ánh, tướng phiêu nhiên.
Lưới châu lớp lớp che lầu ngọc,
Phan báu từng từng tiếp cõi thiên.
Cây nước lâu đài đều hiện bóng,
Cảnh tươi kỳ diệu khắp muôn miền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (Tướng tam pháp hội lễ kim tiên)