23/09/2020 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến đây quen ít lạ nhiều

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 10:04

 

Đến đây quen ít lạ nhiều
Ai tư điền, tư thổ, xin tiêu lên kẻo lầm
Tri âm chưa tỏ tri âm
Muốn cho bên quạt, bên trâm sánh bày
- Ngọc lành ngồi đợi giá cao
Vàng mười ngồi đợi tước lục tào ban ra
Mượn người làm mối hai ta
Mai thành công chi mĩ, ta đến nhà trả ân
- Đã chắc chi chăng, đã hẳn rứa chăng?
Để anh về đong nếp cái, gạo ba trăng đợi chờ
- Em xin anh một thúng nếp đừ
Một con lợn cũi, gánh đòn tư cho chững chàng
Cha mẹ em đòi răng nấy, anh cũng đi
Sau về đồng công, trự[1] nợ, chớ vân vi đến chàng
- Lễ vấn danh, anh coi lấy đó mà đi
Kẻo sau về đồng công, trự nợ, tội thì nhọc ta
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Chữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đến đây quen ít lạ nhiều