22/09/2023 08:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 2
慶阮運同生日其二

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 03:06

 

Nguyên tác

雄甲常容席右參,
奈無爵德貴尊三。
喜逢今日懸孤矢,
何恨春光正蔚藍。
但願鳳麟祥盛世,
不須龜鶴誦常談。
斯文未喪吾公在,
叔夜何妨七不堪。

Phiên âm

Hùng giáp thường dung tịch hữu tham,
Nại vô tước đức quý tôn tam.
Hỷ phùng kim nhật huyền hồ thỉ,
Hà hận xuân quang chính uất lam.
Đãn nguyện phượng lân tường thịnh thế,
Bất tu quy hạc tụng thường đàm.
Tư văn vị táng ngô công tại,
Thúc Dạ hà phương thất bất kham.

Dịch nghĩa

Tuổi già vẫn thường được tham dự trên chiếu,
Khón không tước đức, trong ba triều tôn quý.
Ngày nay mừng gặp buổi treo cùng tên,
Trời xuân xanh biếc, còn ân hận gì.
Chỉ mong ngài như phượng lân làm điềm lành cho đời thịnh,
Cần gì chúc tụng sống lâu tựa hạc rùa như lời thường.
Tự văn chưa mất thì ngài vẫn còn,
Như Thúc Dạ ngài gì không chịu được bẩy điều.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi già thường dự chiếu trên,
Vốn không tước đức ba triều tôn lên.
Ngày nay mừng cùng treo tên,
Ân hận gì với xuân miền biếc xanh.
Mong ngài lân phượng điềm lành,
Cần gì chúc tụng sống thành lâu hơn
Tự văn chưa mất ngài còn,
Như ngài Thúc Dạ chịu hơn bẩy điều.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 2