16/08/2022 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Manh 4
氓 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:04

 

Nguyên tác

桑之落矣,
其黃而隕。
自我徂爾,
三歲食貧。
淇水湯湯,
漸車帷裳。
女也不爽,
士貳其行。
士也罔極,
二三其德。

Phiên âm

Tang chi lạc hĩ
Kỳ hoàng nhi vân (vẫn).
Tự ngã tổ nhĩ
Tam thuế thực bần.
Kỳ thuỷ thương thương.
Tiêm xa duy thường.
Nữ dã bất sảng,
Sĩ nhị kỳ hạng (hạnh)
Sĩ dã vông cực.
Nhị tam kỳ đức.

Dịch nghĩa

Cây dâu đã rụng,
Lá vàng mà rơi xuống (như dung sắc của em đã tàn phai).
Từ khi em đến nhà anh,
Đã ba năm ăn uống nghèo khổ.
Nước sông kỳ mênh mông,
(Bị phụ bỏ em lên xe trở về, đi ngang qua sông Kỳ) mà ướt cả màn che trên xe.
Gái này không có lỗi,
Trai kia đã hai lòng (hai hạnh nết).
Trai kia không còn biết đến thế nào nữa.
Đã có hai ba cách ăn ở với em.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nay đã rụng cây dâu tàn tạ,
Đều úa vàng những lá rời cành.
Từ khi về ở cùng anh,
Ba năm ăn khổ, nay đành bỏ nhau.
Dòng sông Kỳ thuỷ trào bát ngát,
Tấm màn che sóng tạt ướt đi.
Gái này chẳng có lỗi gì.
Hai lòng tráo trở chính vì chàng thôi
Chàng còn biết đến nơi nào nữa,
Hai ba lòng ăn ở bạc đen.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

vẫn (đọc vân): rơi rớt.
tổ: đi đến.
thương thương: dáng nước mênh mông.
tiêm: thấm ướt.
duy thường: đồ trang sức trên xe (cái màn che hai bên xe), còn gọi là đồng dung: xe của phụ nữ thì có cái màn che ấy.
sảng: sai.
cực: đến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Manh 4