14/08/2022 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 12

Tác giả: Lâu Văn Mua

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Triệu Trinh vào 14/06/2019 17:50

 

Tôi đã thấy
hiệu quả của lời khen
bây giờ thì sợ hãi.
Nguồn: Lâu Văn Mua, Nội san câu lạc bộ Haiku Việt - Hà Nội, NXB Hải Phòng, 3/2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâu Văn Mua » Bài 12