25/10/2021 00:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 077
山居百詠其七十七

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 08:52

 

Nguyên tác

山居深隱白雲隈,
風入松林震法雷。
驚動世間昏睡漢,
速開兩眼莫徘徊。

Phiên âm

Sơn cư thâm ẩn bạch vân ôi,
Phong nhập tùng lâm chấn pháp lôi.
Kinh động thế gian hôn thuỵ hán,
Tốc khai lưỡng nhãn mạc bồi hồi.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi mây trắng ẩn bên gành,
Gió nhập rừng tùng sấm pháp sanh.
Dục tỉnh thế gian người ngáy ngủ,
Mở bừng đôi mắt chớ loanh quanh.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 077