04/12/2021 01:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú đắc Hàn Sơn tự tống biệt
賦得寒山寺送別

Tác giả: Cao Khải - 高啟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 09:48

 

Nguyên tác

楓橋西望碧山微,
寺對寒江獨掩扉。
船里鍾催行客起,
塔中燈照遠僧歸。
漁村寂寂孤烟近,
官路蕭蕭眾葉稀。
須記姑蘇城外泊,
烏啼時節送君違。

Phiên âm

Phong Kiều tây vọng bích san vi,
Tự đối Hàn Giang độc yểm phi.
Thuyền lý chung thôi hành khách khởi,
Tháp trung đăng chiếu viễn tăng quy.
Ngư thôn tịch tịch cô yên cận,
Quan lộ tiêu tiêu chúng diệp hi.
Tu ký Cô Tô thành ngoại bạc,
Ô đề thời tiết tống quân vi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Phong Kiều núi phía tây mờ,
Cổng chùa đóng kín đối bờ Hàn Giang.
Khách thuyền thức bởi chuông vang,
Đèn trong tháp rọi tăng đang xa về.
Thôn chài khói phủ tê mê,
Đường quan lặng lẽ não nề nhánh xanh.
Cô Tô thuyền đỗ ngoài thành,
Quạ kêu là lúc tiễn anh lên đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Khải » Phú đắc Hàn Sơn tự tống biệt