20/03/2023 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh mùa đông (hát nói)

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 24/08/2011 06:16

 

Trời đông hơi giá như đồng,
Cái cơ lai phục đã trong hỗ hàn[1].
Sang đông tiết hơi may lạnh lẽo,
Hội bế tàng[2] chuyển máy âm dưong.
Lôi thôi chày nhạn khua sương,
Thấp thoáng bóng ngư câu tuyết.
Lăng hàn bích khắc tùng thiên xích[3],
Nại lạnh hoàng lưu cúc sổ hoa[4].
Ngoài quan sơn tuyết đóng sương pha,
Kẻ hào hứng chốn khê kiều đắc thú[5].
Điểm điểm trông chừng lĩnh sấu[6],
Phút tin xuân đã hé đầu cành.
Đành hay âm cực dương sinh.
Nguồn: Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời và thơ, Đoàn Tử Huyến biên soạn, tr. 58, NXB Lao Động, 2011
[1] Lai phục: nói khí dương đã trở lại; hỗ hàn: lạnh lẽo.
[2] Bế: đóng lại; tàng: giấu đi; cả câu ý nói việc gì cũng thu xếp lại cả.
[3] Tùng ngàn thước gặp rét lá vẫn xanh.
[4] Cúc mấy khóm đương buổi lạnh hoa vẫn vàng.
[5] Thú vui nơi suối khe.
[6] Núi gầy (vì mùa đông cây cỏ vàng rụng hết).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vịnh mùa đông (hát nói)