19/10/2021 12:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu giang tả vọng
秋江寫望

Tác giả: Lâm Bô - 林逋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 03/12/2012 16:19

 

Nguyên tác

蒼茫沙嘴鷺鷥眠,
片水無痕浸碧天。
最愛蘆花經雨後,
一蓬煙火飯漁船。

Phiên âm

Thương mang sa chuỷ lộ tư miên,
Phiến thuỷ vô ngân tẩm bích thiên.
Tối ái lô hoa kinh vũ hậu,
Nhất bồng yên hoả phạn ngư thuyền.

Dịch nghĩa

Cò nằm ngủ trên doi cát giữa khoảng mênh mông,
Sông không gợn in màu trời xanh.
Yêu sao màu hoa lau sau mưa,
Khói bốc lên từ chỗ lửa chài nấu cơm.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cò nằm doi cát giữa mênh mông,
Nước lặng in trời biếc giải sông.
Yêu quá hoa lau, mưa gội nước,
Lửa chài cơm nước khói lam nồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Bô » Thu giang tả vọng