19/10/2021 14:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em ơi chị bảo em này

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2015 22:51

 

Em ơi chị bảo em này,
Nhất mặn là muối, nhất cay là gừng.
Nhất cao là núi Tam Từng,
Chị còn đạp đổ nữa rừng cỏ may.
Nhất đẹp là núi Sơn Tây,
Chị còn chả tiếc nữa dây bìm bìm!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em ơi chị bảo em này