27/09/2021 15:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Hạ Bì
宿下郫

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2012 18:17

 

Nguyên tác

歲入小春霜氣緊,
寒氈消素獨沉吟。
五年又作下郫客,
萬里誰知遊子心。
地接故鄉空有夢,
風吹旅橐更無金。
淒涼一枕眠還起,
剪得寒燈夜已深。

Phiên âm

Tuế nhập tiểu xuân sương khí khẩn,
Hàn chiên tiêu tố độc trầm ngâm.
Ngũ niên hựu tác Hạ Bì khách,
Vạn lý thuỳ tri du tử tâm.
Địa tiếp cố hương không hữu mộng,
Phong xuy lữ thác cánh vô câm.
Thê lương nhất chẩm miên hoàn khởi,
Tiễn đắc hàn đăng dạ dĩ thâm.

Dịch nghĩa

Năm đã sang đến tháng Tiểu xuân, hơi sương đã dày
Trong mảnh chăn mỏng đơn sơ, trầm ngâm một mình
Sau năm năm lại làm khách ở Hạ Bì
Suốt vạn dặm ai biết lòng du tử
Đất liền quê cũ luống có mộng
Gió lùa tay đẫy mà người lữ khách lại chẳng có vàng
Gối chiếc lạnh lùng, ngủ rồi lại dậy
Cắt được bấc ngọn đèn mơpf, đêm đã sâu

Bản dịch của Kim Anh

Tháng đến Tiểu xuân sương đã đậm
Trong chăn chiên mỏng mải trầm ngâm
Hạ Bì lại đến ở làm khách
Vạn dặm ai hay du tử tâm
Quê cũ liền đây nên có mộng
Gió lồng túi khách, túi im câm
Lạnh lùng gối chiếc nằm lại dậy
Cắt bấc đèn xong, sắp rạng đông
Nguyên dẫn: Mùa hạ năm Bính Ngọ (1789) tôi làm khách ở Hạ Bì (tên nôm là làng Quật, nay thuộc huyện Gia Phúc tỉnh Hải Dương). Mùa đông năm nay (1791) lại đến thăm, bởi giữ chữ tín mà ngủ lại.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Túc Hạ Bì