06/12/2022 07:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXXIV
XXXIV

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 13/08/2022 06:36

 

Nguyên tác

Поклонник славы и свободы,
В волненьи бурных дум своих
Владимир и писал бы оды,
Да Ольга не читала их.
Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим любезным
Свои творенья? Говорят,
Что в мире выше нет наград.
И впрямь, блажен любовник скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви,
Красавице приятно-томной!
Блажен… хоть, может быть, она
Совсем иным развлечена.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Luôn thần tượng vinh quang và tự do trên hết,
Trong đầu óc chàng sóng dâng trào bao suy xét
Vladimir có thể viết thơ tụng ca,
Nhưng thơ này không thu hút chú ý của Ônga.
Có phải các nhà thơ mau nước mắt
Thường chỉ đọc thơ viết cho người mình yêu nhất,
Họ nói rằng khi sống ở trên đời
Đây là phần thưởng không thể lớn hơn rồi
Và nói thẳng, hạnh phúc là người yêu khiêm tốn
Có dịp nói ra ước mơ của mình trước nhất
Cho bóng hổng để tặng thơ với yêu thương
Cho chính nàng đang mệt mỏi, dịu dàng!
Ôi hạnh phúc, dù là, có nhiều khi người đẹp
Lại vui sướng vì hoàn toàn điều khác, mới tuyệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XXXIV