18/01/2021 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử - Phàn Ô Kỳ
詠史-樊於期

Tác giả: Hà Ngô Sô - 何吾騶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2019 17:36

 

Nguyên tác

可將何物贈新知,
四拜臨風刎頸時。
易水夜寒人不返,
千秋猶自惜於期。

Phiên âm

Khả tương hà vật tặng tân tri,
Tứ bái[1] lâm phong vẫn cảnh thì.
Dịch thuỷ dạ hàn nhân bất phản,
Thiên thu do tự tích Ô Kỳ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lấy gì tặng bạn mới quen,
Bốn lạy, đâm cổ ngã lăn tức thì.
Sông Dịch lạnh, bạn mãi đi,
Ngàn năm thương tiếc Ô Kỳ xả thân.
[1] Xưa làm lễ lạy bốn lạy là nghi lễ quan trọng nhất, chẳng hạn đối với cha mẹ, sư trưởng v.v... Phàn Ô Kỳ lạy bốn lạy cũng có thể là lạy tạ phụ mẫu (vắng mặt) đã sinh ra tấm thân ông ta, nay phải hy sinh vì việc lớn...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Ngô Sô » Vịnh sử - Phàn Ô Kỳ