25/01/2022 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng người xa xứ

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:46

 

Người đi mấy dặm trăng lùi khuất
Có ngoái sau lưng một chấm làng
Có dậy từ nơi sâu thẳm nhất
Vòng tay thầm vụng lúc trăng tan?
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Trăng người xa xứ