15/06/2024 08:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Phan mậu tài thi
和潘茂才詩

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2019 20:43

 

Nguyên tác

甲乙花開卯榜同,
北南離索信難通。
鵬抟未遂凌雲志,
豹隱能全自澤功。
鬚髮莫嫌霜占白,
江山共喜日昇紅。
科中結友詩中遇,
可惜偷年始得逢。

Phiên âm

Giáp Ất hoa khai Mão bảng đồng,
Bắc Nam ly tác tín nan thông.
Bằng đoàn vị toại lăng vân chí,
Báo ẩn năng toàn tự trạch công.
Tu phát mạc hiềm sương chiếm bạch,
Giang sơn cộng hỷ nhật thăng hồng.
Khoa trung kết hữu, thi trung ngộ,
Khả tích thâu niên thuỷ đắc phùng!

Dịch nghĩa

Cùng một khoa thi hương năm Mão (1915) hoa nở trên bảng giáp (cử nhân), hoa nở trên bảng Ất (tú tài),
Sau đó chia lìa kẻ Bắc người Nam, không thông tin tức.
Chim bằng chưa toại chí nương gió xoáy mà xông thẳng lên mây,
Con báo giấu mình trong hang tự luyện công phu giữ gìn bộ lông cho lán mướt.
Chẳng hiềm sương nhuốm râu tóc bạc trắng,
Cùng vui với núi sông khi mặt trời đỏ mọc lên.
Kết bạn trong khoa thi, gặp gỡ trong thi ca,
Khá tiếc đến lúc già rồi, sống trộm tuổi rồi, mới được gặp nhau.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Bảng chia Giáp Ất Mão khoa đồng,
Nam Bắc hai đường tin chẳng thông.
Lập chí lên mây bằng chửa toại,
Giữ thân lánh tuyết báo nên công.
Chẳng hiềm râu tóc sương đà nhuốm,
Chỉ thích non sông nhật rạng hồng.
Tôi bác đồng khoa đồng điệu vậy,
Tiếc ta già quách mới tương phùng!
Phan mậu tài tức ông Phan Duy Thuần đỗ tú tài khoa Ất Mão (1915, khoa này ông Hà Trì đỗ cử nhân), là bạn rượu thơ của Hà Trì.

Tập thơ không thấy chép bài xướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hoạ Phan mậu tài thi