03/12/2022 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yêu nên tốt, ghét nên xấu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:00

 

Yêu nên tốt, ghét nên xấu
Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Yêu nên tốt, ghét nên xấu