24/10/2021 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc hữu nhân tang ngộ thiền kỷ bút
哭友人喪悟禪紀筆

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2015 13:31

 

Nguyên tác

難添白髮老紅塵,
蝴蝶莊生夢更真。
今日哭人猶是我,
他年弔我又何人。
西方不了彌陀念,
逆旅徒勞過客身。
生化化生終古淚,
輪迴佛說豈無因。

Phiên âm

Nan thiêm bạch phát lão hồng trần,
Hồ điệp Trang Sinh[1] mộng cánh chân.
Kim nhật khốc nhân do thị ngã,
Tha niên điếu ngã hựu hà nhân.
Tây phương bất liễu Di Ðà niệm,
Nghịch lữ[2] đồ lao quá khách[3] thân.
Sinh hoá hoá sinh chung cổ lệ,
Luân hồi Phật thuyết khởi vô nhân.

Dịch nghĩa

Lăn lộn đường trần tục đã già rồi tóc khó trắng thêm được nữa
Trang sinh hoá bướm mộng mà tưởng như thật
Ngày nay ta khóc người
Năm khác có ai đến điếu ta chăng
Miệng niệm kinh Phật Di Ðà mà chẳng hiểu được
Cuộc đời chẳng qua như là chuyện khách qua đường
Chết mất sống còn ngàn đời rơi nước mắt
Phật dạy chuyện luân hồi không phải là không có nguyên nhân

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Khó thêm tóc bạc giữa đường đời
Mơ bướm Trang Sinh mộng thật rồi
Khóc bạn nay như lo phận số
Cúng ta sẽ được có là ai
Tây Phương chẳng hiểu Di Ðà ý
Cuộc sống chỉ là khách viếng chơi
Chết mất sống còn rơi nước mắt
Vì đâu Phật dạy chuyện luân hồi
[1] Trang Chu 莊周 người nước Tống đời Chiến Quốc, viết sách Trang Tử 莊子 là một trong những bộ sách triết lý danh tiếng xưa của Trung Quốc.
[2] Cuộc đời như một hành trình đầy gian nan.
[3] Hai câu đầu của bài "Nghĩ cổ thập nhị thủ" 擬古十二首 kỳ 9 của Lý Bạch: "Sinh giả vi quá khách, Tử giả vi quy nhân" 生者為過客,死者為歸人 (Sống trong đời như thể thân làm khách qua đường, Chết là cõi trở về). Sách Liệt Tử 列子 nói "Cổ giả vị tử nhân vi quy nhân" 古者謂死人為歸人 (Cổ nhân gọi người chết là người trở về).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Khốc hữu nhân tang ngộ thiền kỷ bút