02/12/2022 12:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách đình
客亭

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 19:35

 

Nguyên tác

秋窗猶曙色,
落木更高風。
日出寒山外,
江流宿霧中。
聖朝無棄物,
衰病已成翁,
多少殘生事,
飄零任轉蓬。

Phiên âm

Thu song do thự sắc,
Lạc mộc cánh cao phong.
Nhật xuất hàn sơn ngoại,
Giang lưu túc vụ trung.
Thánh triều vô khí vật,
Suy bệnh dĩ thành ông.
Đa thiểu tàn sinh sự,
Phiêu linh nhiệm chuyển bồng.

Dịch nghĩa

Ngoài song cửa vẫn còn nắng thu,
Gió trên cao làm lá cây rụng.
Mặt trời đã lên khỏi núi lạnh,
Sông chảy vào vùng có mây thấp.
Triều đình không từ bỏ ai,
Ta bệnh tật suy yếu nên lụ khụ.
Những chuyện nhiều ít thịnh suy,
Với ta cũng chỉ như những ngọn cỏ bồng bay trong gió.

Bản dịch của Hải Đà

Sắc thu ngoài song cửa
Gió lộng lá rơi đầy
Núi lạnh trời tỉnh giấc
Sông chảy khói sương dày
Triều thịnh không gì bỏ
Bệnh già đáng thương thay
Thân tàn thôi phó mặc
Kiếp sống cỏ bồng bay.
Bài này được làm khoảng năm 762. Khi ở thảo đường đã được vài năm, thì Từ Tri Đạo nổi loạn, chiếm Thành Đô. Ông một mình chạy truớc tới Tử Châu, để gia quyến từ từ tìm cách đi sau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khách đình