07/12/2022 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi mẹ

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 13:58

 

Con về thăm mẹ sáng nay
Mẹ còn quảy gánh tháng ngày long đong
Khoai sùng phơi ở rìa nong
Mèo con giỡn bóng kéo cong nỗi chờ
Hoàng hôn sương khói thẫn thờ
Mây gom nắng lại sang bờ cùng con
Dùng dằng dòng nước xoay tròn
Lấy chồng xa ngõ mỏi mòn về thăm
Sóng ôm sóng vỗ trăm năm
Lời ru thấm thịt chỗ nằm ngày xưa

Đành về sợ trễ đò đưa
Cháu bà, đợi mẹ tròn trưa khuyết chiều
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Đợi mẹ