03/08/2020 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hết lời cặn kẽ chí tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:59

 

Hết lời cặn kẽ chí tình,
Nàng ơi trở lại cho anh lên tàu.
Ta đang trò chuyện với nhau,
Trách con gà kia đã giục mau ba tuần.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hết lời cặn kẽ chí tình