05/07/2022 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành Đô phủ
成都府

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2012 10:56

 

Nguyên tác

翳翳桑榆日,
照我征衣裳。
我行山川異,
忽在天一方。
但逢新人民,
未蔔見故鄉。
大江東流去,
遊子去日長。
曾城填華屋,
季冬樹木蒼。
喧然名都會,
吹簫間笙簧。
信美無與適,
側身望川梁。
鳥雀夜各歸,
中原杳茫茫。
初月出不高,
眾星尚爭光。
自古有羈旅,
我何苦哀傷。

Phiên âm

Ế ế tang du nhật,
Chiếu ngã chinh y thường.
Ngã hành sơn xuyên dị,
Hốt tại thiên nhất phương.
Đãn phùng tân nhân dân,
Vị bốc kiến cố hương.
Đại giang đông lưu khứ,
Du tử khứ nhật trường.
Tằng thành điền hoa ốc,
Quý đông thụ mộc thương.
Huyên nhiên danh đô hội,
Xuy tiêu gian sanh hoàng.
Tín mỹ vô dữ thích[1],
Trắc thân vọng xuyên lương.
Điểu tước dạ các quy,
Trung nguyên diểu mang mang.
Sơ nguyệt xuất bất cao,
Chúng tinh thượng tranh quang.
Tự cổ hữu ky lữ,
Ngã hà khổ ai thương.

Dịch nghĩa

Mặt trời khuất sau đám dâu,
Chiếu lên áo khách đường xa.
Ta vượt qua bao núi sông lạ,
Bỗng tới một vùng trời xa.
Đã gặp gỡ những người dân nơi đất mới,
Mà quê cũ chưa biết ra sao.
Sông lớn chảy về phía đông,
Khách xa nhà cùng với ngày tháng dài mòn mỏi.
Thành có nhiều tầng kia che lấp các nhà đẹp,
Tuy cuối đông nhưng cây cối vẫn tươi.
Nơi đô hội này thật náo động,
Kèn vang xen với sáo tiêu.
Tuy chỗ này là nơi đẹp nhưng không hợp,
Nghiêng mình ngắm cầu sông.
Chim chóc ban đêm đều về tổ,
Trung nguyên, quê hương ta, còn mờ mịt nơi đâu.
Trăng đầu tháng mới mọc chưa cao,
Các sao còn tranh nhau soi sáng.
Cảnh xa nhà vốn có từ xưa,
Mà sao riêng ta lại đau thương bi ai như thế!

Bản dịch của Nhượng Tống

Ngàn dâu ngả bóng tà
Soi rọi áo xiêm ta
Ta đi non nước lạ
Bỗng tới phương trời xa
Chỉ gặp rặt người mới
Bao giờ về quê nhà?
Sông lớn chảy xuôi dòng
Khách du ngày tháng qua
Đầy thành phường phố đẹp
Cuối đông cây rườm rà
Ồn ào vẻ dữ dội
Đành sáo vang sênh ca
Đâu hơn đây được nữa
Đập nước ghé trông ra
Chim sẻ đêm về tổ
Nước cũ biết đâu là?
Trăng non lên chửa cao
Các sao chen bóng ma
Người xưa lưu lạc vạn
Than thở tội chi mà
(Năm 759)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Bài "Đăng lâu phú" của Vương Kiệt 王粲 chép trong "Chiêu Minh văn tuyển" có câu "Tuy tín mỹ nhi phi ngô thổ hề, tằng hà túc dĩ thiếu lưu" 雖信美而非吾土兮,曾何足以少留 (Tuy tín mỹ nhưng nào phải đất của ta, đâu đủ để lưu lại chút ít).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thành Đô phủ