20/06/2024 09:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng Cương dạ túc

Tác giả: Nguyễn Kiều - 阮翹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2017 09:38

 

Phiên âm

Liêm duy thuý ái bích thanh thương,
Phong bạn tùng cầm hợp giản hoàng.
Một táo liệu quang cầm túc thụ,
Dạ điêu hưởng triệt phương thê cương.
Thốn hoài thiết thạch lãng yên chướng,
Thiên lý tình mao ngạo tuyết sương.
Thuỵ khởi thôi trang thần tiến phát,
Hồng luân tảo dĩ húc đông phương.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Cây thắm làm màn núi biếc tường,
Gốc phong suối hát tiếng đàn thông.
Bếp chiều sáng rực, chim cành ngủ,
Kẻng tối vang xa, phượng đậu non.
Tất lòng sắt đá xông lam chướng,
Ngàn dậm cờ xe ngạo tuyết sương.
Thức dậy soạn hành trang kịp sáng,
Phương Đông hồng toả sáng vầng dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Kiều » Thượng Cương dạ túc