29/11/2021 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hà
秋霞

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2010 18:23

 

Nguyên tác

萬里秋光在玉壺,
紅霞拖影入皇都。
蟠桃會上天同樂,
閶闔門開掛畫圖。

Phiên âm

Vạn lý thu quang tại ngọc hồ,
Hồng hà đà ảnh nhập hoàng đô.
Bàn đào hội thượng thiên đồng lạc,
Xương hạp môn khai quải hoạ đồ.

Dịch nghĩa

Ánh thu van dặm ở trong bầu ngọc
Ráng hồng lả bóng vào trong kinh đô
Trên hội bàn đào, trời cùng vui chung
Cửa trời mở ra như bức tranh treo

Bản dịch của Tường Luân

Bầu ngọc mênh mang đựng ánh thu
Ráng hồng lả bóng xuống kinh đô
Hội đào thưởng ngoạn, trời chung hưởng
Trời mở: như treo một hoạ đồ
Đoàn Nguyễn Tuấn có hai bài thơ nhan đề là "Thu hà". Hai chữ "hà" có sự khác nhau về mặt văn tự. Chữ "hà" bài thơ trên là chữ 霞 (nghĩa là ráng) còn chữ "hà" của bài thơ kia là 荷 (nghĩa là hoa sen).

Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thu hà