27/06/2022 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Nam Cao Biền sở tạo nghinh tiên lâu
淮南高駢所造迎仙樓

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/11/2018 10:53

 

Nguyên tác

鸞音鶴信杳難回,
鳳駕龍車早晚來。
仙境是誰知處所,
人間空自造樓台。
雲侵朱檻應難到,
蟲網閑窗永不開。
子細思量成底事,
露凝風擺作塵埃。

Phiên âm

Loan âm hạc tín yểu nan hồi,
Phượng giá long xa tảo vãn lai.
Tiên cảnh thị thuỳ tri xứ sở,
Nhân gian không tự tạo lâu đài.
Vân xâm chu hạm ứng nan đáo,
Trùng võng nhàn song vĩnh bất khai.
Tử tế tư lương thành để sự,
Lộ ngưng phong bãi tác trần ai.

Bản dịch của chopmat @thiamlau.com

Hạc loan tin tức quay đâu bặt,
Xa giá phượng rồng vỗ sớm mai.
Tiên cảnh là ai hay xứ sở,
Nhân gian công cốc đắp lầu đài.
Mây đan mái thắm thêm về khó,
Nhện mắc song thưa vẫn khép hoài.
Tỉ mỉ liệu suy thành chuyện hỡi,
Sương ngưng gió lặng dấy trần ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Hoài Nam Cao Biền sở tạo nghinh tiên lâu