25/05/2022 23:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơm xưa

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2005 22:13

 

Nửa đêm ngọn gió
Vào thăm tình cờ
Đem theo hương xưa
Em thường chải tóc
Mỗi chiều tan học
Mỗi lần đón đưa

Chút hương ngày xưa
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Thơm xưa