03/07/2022 18:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi nhìn thấy rằng sẽ chết”
“Увижу я, как будет погибать”

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/03/2008 18:55

 

Nguyên tác

Увижу я, как будет погибать
Вселенная, моя отчизна.
Я буду одиноко ликовать
Над бытия ужасной тризной.

Пусть одинок, но радостен мой век,
В уничтожение влюбленный.
Да, я, как ни один великий человек,
Свидетель гибели вселенной.

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Tôi nhìn thấy rằng sẽ chết
Cả vũ trụ, quê hương.
Còn tôi vui sướng một mình
Sau ngày tàn khủng khiếp.

Dù một mình nhưng thế kỷ hân hoan
Người đang yêu trong huỷ hoại
Tôi chẳng phải một con người vĩ đại
Người mục kích vũ trụ lụi tàn.
26-6-1900

Trích từ 100 bài thơ Aleksandr Blok.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » “Tôi nhìn thấy rằng sẽ chết”